90 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2023

08:30 27/04/2023

Ngày 3-4, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2023 cho quần chúng ưu tú là cán bộ, người lao động thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nguyện vọng tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quang cảnh lớp học

Tham gia lớp học có 90 quần chúng ưu tú là cán bộ, người lao động thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian ½ ngày, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu một số chuyên đề như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được Ban tổ chức hướng dẫn khai lý lịch, giải đáp về trình tự thủ tục kết nạp Đảng viên…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông