Ban Phụ nữ & Ban Công đoàn CAND: Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW; sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

10:06 19/04/2023

Chiều 18-4, Ban Phụ nữ và Ban Công đoàn CAND phối hợp tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến trong toàn lực lượng CAND về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 16- NQ/ĐUCA ngày 18-1-2023 của Đảng ủy CATW; sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại điểm cầu Hà Nội, dự hội nghị các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng & công tác Chính trị; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND; Trung tá Công Thanh Thảo -Trưởng Ban Công đoàn CAND. Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí trong BCH Hội Phụ nữ, BCH Công đoàn CATP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ và Công đoàn cơ sở thuộc CATP tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng & công tác Chính trị trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18-1-2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tiếp đó, đồng chí giới thiệu đến các đại biểu những nội dung cơ bản của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND nhấn mạnh: Lực lượng CAND được xác định là “lá chắn”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, Hội Phụ nữ, Công đoàn CAND các đơn vị, địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng các Nghị quyết, chuyên đề tại cơ quan, đơn vị mình nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, đoàn viên Công đoàn nắm rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ đó, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế đặt ra trong tình hình mới…

Hội nghị đã góp phần trang bị, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND của đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên Hội Phụ nữ và Công đoàn CAND.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông