Bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu trong hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

13:07 21/02/2023

Nếu như tại Điều 1 và 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (NĐ 104/2022/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23-9-2019 và sửa đổi, bổ sung một số điều, biểu mẫu của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì Điều 3 của Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Điều 3 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP quy định như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:     

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

Như vậy, trước ngày 1-1-2023, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP có “Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã)”.

Thì theo Điều 3 Nghị định 104/2022/NĐ-CP, nội dung nêu trên được sửa đổi thành “Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Yêu cầu về sổ hộ khẩu đã được bãi bỏ trong hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông