Các địa phương quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

13:22 29/07/2016

 

Quang cảnh hội nghị tại quận Dương Kinh
Quang cảnh hội nghị tại quận Dương Kinh

* Sáng 26-7, Huyện ủy An Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ huyện tới hơn 300 cán bộ, đảng viên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy.

 Hội nghị nghe phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận chính trị TƯ giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội 12 của Đảng; một số kết quả Hội nghị TƯ 3 khóa 12 cùng những nội dung chủ yếu dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ huyện. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết,  chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện An Dương tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế huyện theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa, xã hội, trong đó tập trung các chính sách đảm bảo an sinh XH, xây dựng và phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chương trình về công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân; bảo đảm mục tiêu phát triển huyện nhanh, bền vững, góp phần xây dựng TP Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy chủ động xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực  hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

* Sáng 26-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội XV của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội XXII của Đảng bộ quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Quận ủy Nguyễn Hải Bình giới thiệu, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và cùng nhau thảo luận một số vấn đề như: so sánh điểm mới tiêu đề báo cáo chính trị của đại hội XII, đại hội XI của Đảng; những thành quả phát triển KT-XH 5 năm và 30 năm đổi mới; 4 nguyên cơ của Đảng, tự diễn biễn, tự chuyển hóa là gì? Những nét chính của Nghị quyết TW 4, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết; các chỉ tiêu KT-XH của Nghị quyết đại hội đại biểu quận Hồng Bàng lần thứ XXII; tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Qua đó góp phần tạo sự nhất quán cao trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận; giúp các cấp ủy Đảng vận dụng sáng tạo nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn địa phương, đơn vị để lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi...

* Ngày 26-7, Quận ủy Dương Kinh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Tại hội nghị, gần 400 cán bộ đảng viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định 6 nhóm nội dung, chương trình lớn và 22 nhóm giải pháp trọng tâm.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông