Cải cách hành chính là giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học

16:24 23/09/2009

Thực hiện kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND TP về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, sáng 22-9, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Đinh Thành Công, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở GD-ĐT (ảnh).

Trong thời gian qua, ngành GD-ĐT đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Sở GD-ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của ngành, xây dựng chương trình cải cách hành chính từ sở đến các đơn vị, cơ sở giáo dục thông qua kế hoạch từng năm học.

BCĐ của ngành đã tổ chức nhiều đợt học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết TW 5 (khóa X) và chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy cho cán bộ chuyên viên cơ quan sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và coi cải cách hành chính là nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học tại các trường học.

Sở GD-ĐT thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong các hoạt động như cải cách thể chế, công tác cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Đặc biệt, trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở GD-ĐT đã hoàn thành việc thống kê 42 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, cung cấp biểu mẫu trên trang tin điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông vào quản lý, tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị qua hệ thống website và thư điện tử của toàn ngành. Sở GD-ĐT đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đã triển khai thí điểm hệ thống văn phòng điện tử S-Office phục vụ công tác quản lý, điều hành trong nội bộ Sở và các đơn vị đầu mối, trực thuộc; giảm các hội nghị, cuộc họp…NQT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích