Cần bổ sung một số nội dung về quy hoạch tài nguyên nước

16:57 16/10/2014

 

Sông Chanh Dương chảy qua địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo
Sông Chanh Dương chảy qua địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo

Đó là yêu cầu của Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích tại buổi kiểm tra tại Sở Tài nguyên và môi trường sáng 15-10 về tiến độ chuẩn bị đề án “Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là một trong những nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XIV xem xét, quyết định.

Theo Trung tâm quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường biển và hải đảo (đơn vị thực hiện), đề án có mục tiêu quy hoạch bảo vệ, phân bổ tài nguyên nước của thành phố Hải Phòng một cách hợp lý và xác định thứ tự ưu tiên trong trường hợp thiếu nước nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Cụ thể, đánh giá và dự báo một cách hệ thống, đầy đủ nguồn tài nguyên nước của thành phố cả về chất và lượng hiện tại cũng như tương lai nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho quy hoạch tài nguyên nước; đồng thời xác định nhu cầu khai thác, sử dụng nước theo không gian và thời gian; xây dựng giải pháp chia sẻ, phân bổ nguồn nước; đề xuất các khu vực cần bảo vệ và giải pháp bảo vệ môi trường nước nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước trên địa bàn thành phố…

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị đơn vị tư vấn và chủ trì đề án cần xem xét, bổ sung một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tài nguyên nước như: những căn cứ pháp lý của đề án; phạm vi quy hoạch chưa đề cập đến 2 khu vực huyện đảo Cát Hải, Bạch Long Vĩ; công ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng; mối quan hệ phối hợp quy hoạch tài nguyên nước giữa Hải Phòng và các tỉnh quanh khu vực…

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn thiện đề án, trong đó cần nêu rõ những căn cứ pháp lý quy hoạch; rà soát, cập nhật, bổ sung những kết quả nghiên cứu phục vụ quy hoạch. Phó chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý, đề án trình phải đảm bảo đầy đủ 3 nội dung theo quy định (gồm: quy hoạch về phân bổ nguồn nước, quy hoạch về bảo vệ nguồn nước và quy hoạch về phòng chống, khắc phục hậu quả do nguồn nước gây ra)…

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông