Chi bộ Phòng PX04-CATP: Học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

17:38 12/09/2022

Sáng 12/9, Chi ủy Phòng PX04 - CATP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và lao động hợp đồng trong đơn vị. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Thu Hồng – Bí thư Chi bộ Phòng PX04 quán triệt các nội dung Hội nghị.

          Như tin đã đưa, từ ngày 4 đến 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5, thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

          Trên tinh thần đó, ngày 16/6/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết (gọi tắt là Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XIII). Cụ thể là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Toàn bộ nội dung các Nghị quyết nêu trên đã được quán triệt tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lao động hợp đồng đang công tác tại đơn vị. Cũng theo tinh thần quán triệt tại Hội nghị, trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập và quán triệt, Chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn đơn vị.

          Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW5 của Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương các cấp trên Chuyên đề An Ninh Hải Phòng, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông