Chi cục Chăn nuôi & Thú y: Giải quyết đúng hạn 11.009 hồ sơ thủ tục hành chính

10:04 15/02/2019

Năm 2018, song song với việc chủ động phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các huyện, tổ chức 8 lớp tập huấn về kỹ thuật phối trộn thức ăn, men vi sinh cho 800 hộ nông dân; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch; quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, VSTY trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ động vật; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC, Chi cục Chăn nuôi & Thú y thành phố đã cử 38 cán bộ, CCVC tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn, hội thảo khoa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 Chú trọng tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Mặt khác, Chi cục chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính, kiếm soát thủ tục hành chính đến từng phòng, trạm trực thuộc. Theo đó, các thủ tục hành chính được vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về các mẫu đơn, thành phần hồ sơ, các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục được đăng tải trên địa chỉ: http://chicuccnty.haiphong.gov.vn.

Nhờ đó, trong năm, Chi cục đã giải quyết đúng hạn 11.009 hồ sơ thuộc thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân. Trong đó, cấp 32 chứng chỉ hành nghề thú y, 11 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện VSTY đối với cơ sở khám chữa bệnh động vật, 10.922 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và thủy sản...

Năm 2019, Chi cục sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giảm biên chế theo chỉ đạo của UBND TP; bố trí, sắp xếp nhân lực các phòng, trạm trực thuộc sao cho phù hợp, đảm bảo triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông