Chi đoàn phòng PC10 - CATP: Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

16:19 23/02/2020

Năm qua, triển khai chương trình đồng hành cùng ĐVTN trong học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức xã hội, kỹ năng công tác, Chi đoàn phòng PC10 - CATP đã quản lý, khai thác tốt hiệu quả “Tủ sách pháp luật”.

Đồng thời tổ chức cho các chiến sĩ nghĩa vụ CAND của đơn vị tham gia đầy đủ các buổi rèn luyện thể lực vào sáng thứ 2, 4, 6; tập luyện võ thuật vào sáng thứ 3, 5 hàng tuần; Tạo mọi điều kiện để chiến sĩ nghĩa vụ (5 chiến sĩ) ôn thi tốt nhất để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào các trường CAND. Các buổi sinh hoạt chính trị, huấn luyện điều lệnh - quân sự - võ thuật, rèn luyện thể lực được đơn vị triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo các yêu cầu về năng lực nghiệp vụ, chính trị, sức khỏe phục vụ công tác và chiến đấu.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, song song với việc chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN, Chi đoàn đã làm tốt công tác tham mưu Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CATW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an trong tình hình mới; vận động ĐVTN thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xét kết nạp. Trong năm qua, Chi đoàn đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú học lớp Bồi dưỡng cảm tình Đảng; 5 đoàn viên vinh dự được kết nạp Đảng và 5 đảng viên được chuyển đảng chính thức...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông