Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Cơ quan chuyên trách có trách nhiệm gì trong phòng, chống tội phạm về ma túy

14:57 28/03/2023

Tại Điều 11, Chương II, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy.

Theo đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy có 5 trách nhiệm chính sau:

Một là. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bao gồm:

a) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;  

b) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan.

Hai là. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an  nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ  quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và  đấu tranh chống tội phạm về ma túy. 

Ba là. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát. 

Bốn là. Trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan  đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách  nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không  thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp  luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

Năm là. Chính phủ quy định việc phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng,  chống tội phạm về ma túy. 

Như vậy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể nguyên tắc phối hợp xử lý của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, trường hợp trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông