Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1 năm

16:59 27/04/2023

Điều 23, Chương IV, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra các quy định cụ thể về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ. 

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính. Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Luật này là 1 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý. 

Luật này cũng quy định rõ 3 nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm: Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật  tự, an toàn xã hội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương. 

Trong thời hạn quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định  dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong 5 trường hợp sau đây: 

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy; 

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 

c) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; 

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy phải thi hành án phạt tù; 

đ) Người sử dụng trái phép chất ma túy trong danh sách quản lý chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông