Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

16:59 27/04/2023

Tại Điều 24, Chương IV, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra các quy định cụ thể trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, theo Luật, người sử dụng trái phép chất ma tuý có 2 trách nhiệm sau: Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú và chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đây là một trong những quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 so với Luật phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung 2008, nhằm tổ chức việc quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ khi phát hiện lần đầu. Từ đó, giúp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, giảm nguy cơ họ tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy và trở thành người nghiện ma túy.

Cùng với đó, tại Điều 25, Chương IV của Luật này cũng quy định rõ trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

Một là. Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm sau đây:

a) Quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 

b) Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú; 

c) Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật  tự, an toàn xã hội;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. 

Hai là. Cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, cộng  đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sống có trách nhiệm sau đây:

a) Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 

b) Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích