Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: 4 quy định về bao gói và ghi nhãn trên vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ

14:34 24/02/2023

Nếu như tại các phần 2.1.3 và 2.1.4. trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ đã quy định rõ các yêu cầu, đặc điểm của địa điểm được tiến hành thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ và các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần bảo đảm trong quá trình quản lý, bảo quản thuốc pháo cũng như trong sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ thì tại phần 2.1.5. của Quy chuẩn này đã quy định chi tiết 4 yêu cầu về quy định bao gói và ghi nhãn trên vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ như sau:

Pháo hoa, pháo hoa nổ được đóng gói bằng các vật chứa bảo đảm an toàn, thuận tiện, trong quá trình bảo quản, vận chuyển. Khối lượng của vật chứa và pháo hoa, pháo hoa nổ không vượt quá 40kg; bảo đảm thực hiện theo quy định về dán tem đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ.

Riêng việc ghi nhãn trên vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14-4-2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, gồm:

Tên loại pháo hoa, pháo hoa nổ; tên, địa chỉ cơ sở sản xuất; thành phần, định lượng; khối lượng, số lượng; mã phân loại; ngày sản xuất, hạn sử dụng; biểu trưng về chống cháy, nổ, mưa, nắng ở hai bên thành vật chứa, biểu trưng chống cháy nổ phải có màu đỏ còn các biểu trưng khác có màu tương phản với màu nền của vật chứa; hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Cùng với đó, pháo hoa, pháo hoa nổ trong vật chứa phải xếp, chèn sát nhau, tránh xê dịch, va chạm trong quá trình vận chuyển.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông