Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ cần bảo đảm những yêu cầu gì?

16:15 20/02/2023

Nếu như tại phần “2.1.1. Hạng mục, công trình xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ” trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ đã quy định rõ 12 hạng mục, công trình được xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ thì phần 2.1.2 của Quy chuẩn này đã quy định cụ thể 6 yêu cầu cần phải bảo đảm của “Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ”.

Theo đó, tiêu chuẩn mà “Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ” cần phải bảo đảm gồm các điều kiện sau: Bảo đảm được xây dựng theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD; được thông gió tự nhiên hoặc bằng hệ thống thông gió nhân tạo; bố trí cửa thoát hiểm và mở theo hướng trực tiếp thoát ra ngoài; khoảng cách từ cửa thoát hiểm đến điểm xa nhất trong nhà không quá 15 m; kích thước từ 1,2 m x 2,2 m trở lên và tại cửa thoát hiểm có đèn, biển chỉ dẫn. Đồng thời, nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ phải có hệ thống tường rào bảo vệ khu vực nhà xưởng, xung quanh nhà xưởng phải có rãnh thoát nước. Sàn nhà bảo đảm cao hơn mặt bằng xung quanh từ 0,2 m trở lên, khô ráo, không trơn, trượt, thấm nước (trừ nhà sản xuất viên màu), không có khe nứt, lỗ rỗng, không bị ăn mòn khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Các thiết bị sinh nhiệt phục vụ sấy pháo hoa, pháo hoa nổ phải đặt ở phòng riêng cách ly với nhà xưởng và bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng, chống cháy, nổ theo quy định sau:

Thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu rắn khoảng cách từ 50 m trở lên;

Thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu lỏng, khí khoảng cách từ 10 m trở lên;

Thiết bị sinh nhiệt sử dụng năng lượng điện khoảng cách từ 5 m trở lên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông