Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Đơn vị nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?

19:45 25/08/2022

Nếu như Điều 15, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định rõ công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thì Điều 16, Chương I, Luật này quy định về giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự, cụ thể như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng,  tác dụng tương tự bao gồm:

- Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;           

- Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh;

- Phòng Giám định Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

b) Trình tự, thủ tục giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác  dụng tương tự thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

Đáng chú ý, tại Điều 17, Chương II, Luật này quy định về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí như sau:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí. 

b) Tổ chức, doanh nghiệp khác khi có đủ điều kiện được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí.

c) Chính phủ quy định chi tiết Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật  liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông