Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Quy định về sử dụng vũ khí thô sơ

17:47 13/09/2022

Tại Điều 31, Chương II, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định rõ về việc sử dụng vũ khí thô sơ như sau:

a) Người được giao vũ khí thô sơ khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ quy  định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công  cụ hỗ trợ và được sử dụng trong trường hợp sau đây: 

- Trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác;

- Phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết theo quy định của pháp luật.

b) Người được giao sử dụng vũ khí thô sơ không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khi việc sử dụng vũ khí thô sơ đã tuân thủ quy định tại Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp sử dụng vũ khí thô sơ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, gây thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, lợi dụng hoặc lạm dụng việc sử dụng vũ khí thô sơ để xâm phạm sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích