Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

19:02 18/08/2022

Tại Điều 11, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã quy định rõ trình tự thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại Điều 10  của Luật này có trách nhiệm lập hồ sơ, làm thủ tục đề nghị thu hồi.

Hồ sơ đề  nghị bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thu hồi; 

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

b) Hồ sơ quy định lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan cấp giấy phép, giấy  xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có  thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ phải thu  hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất  thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

d) Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không đề nghị thu hồi vũ khí,  vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng  nhận, chứng chỉ thì cơ quan cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng  chỉ phải kiểm tra, lập biên bản, tổ chức thu hồi và xử lý theo quy định.

đ) Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích