Chuyện thời cuộc: Quản lý tài sản công

10:01 08/03/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Ảnh minh họa

Trong đó có nội dung đề cập rất rõ đến việc quản lý, sử dụng tài sản công. Chương trình yêu cầu triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công. Riêng đối với Nhà công vụ, phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% số nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Về vấn đề này, trên thực tế thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Nhà công vụ xuất hiện không ít bất cập. Việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao sử dụng Nhà công vụ, do nhiều nguyên nhân khác nhau đã chuyển đổi mục đích, công năng, thậm chí cho các tổ chức, cá nhân khác thuê lại mở nhà hàng, quán xá, không chỉ gây mất cảnh quan đô thị, thất thoát tài sản công mà còn tạo khó khăn cho Nhà nước khi triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch hay dự án phát triển. Chưa hết, cũng không ít cán bộ từng giữ chức vụ công quyền, được giao Nhà công vụ nhưng khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu không chịu trả lại, tạo ra hình ảnh xấu và bắc xúc đối với người dân. Thực trạng này Hải Phòng cũng không ngoại lệ.

Hy vọng rằng, với những quy định cụ thẻ trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, các địa phương cũng như cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ nghiêm túc chấp hành. Để từ đây, việc quản lý, sử dụng tài sản công đi đúng quỹ đạo, tạo môi trường bình đẳng cho xã hội. Điều quan trọng hơn là đảm bảo môi trường bình đẳng, thực sự tránh lãng phí ngân sách do nhân dân kiến tạo, tập trung nguồn lực phát triển đất nước theo hướng văn minh, bền vững.

                                                                             Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông