Công an thành phố: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

15:42 22/05/2022

CATP vừa ban hành kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN), phòng thủ dân sự của lực lượng CATP giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch hướng tới là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP về công tác PCTT, TKCN, phòng thủ dân sự với nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ngành làm tham mưu.

Trong đó, lực lượng Quân đội, Công an làm nòng cốt, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này. Đồng thời, phát huy vai trò, nâng cao năng lực các cấp lãnh đạo, mỗi CBCS trong toàn lực lượng CATP trong công tác PCTT, TKCN, phòng thủ dân sự; bảo đảm ANTT trong các tình huống thiên tai, sự cố và tác động tiêu cực, phức tạp của dịch Covid-19, các dịch bệnh khác phát sinh.

Chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, trang thiết bị để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong mọi tình huống thiên tai, sự cố… Qua đó, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão gây ra.

 Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong kế hoạch này, CATP đã xác định rõ 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của TW, Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo TW về PCTT; Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN, phòng thủ dân sự Bộ Công an; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố và các văn bản quy phạm pháp luật về PCTT.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, điều kiện đảm bảo để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, làm tốt nhiệm vụ “kép” trong giải quyết tác động tiêu cực của thiên tai, thảm hoạ và trong điều kiện phức tạp của dịch Covid-19.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã trong công tác PCTT; nhất là công tác nắm hộ, nắm người, tuyên truyền, vận động nhân dân và giải quyết các tình huống phát sinh về thiên tai ngay từ cơ sở. Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, bảo vệ công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan Công an, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ…, khi có thiên tai.

Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ, TKCN, cứu hộ, cứu sập, sơ tán người khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn và sự cố cháy nổ nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo quy định; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, triển khai phương án bảo vệ sản xuất, bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê, kè, cống, địa điểm di dời sơ tán dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT, môi trường, tài nguyên nước; đấu tranh trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng chống khai thác trái phép cát, sỏi ở lòng sông, cửa biển, hoạt động khai thác, tập kết bãi rác, kinh doanh khoáng sản, bảo vệ đê điều…

Nâng cao năng lực PCTT, khả năng chống chịu, ứng phó với thiên tai. Kịp thời triển khai phương án sơ tán nhân dân, TKCN, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai; hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát, bảo đảm an toàn cho nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông cũng như các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, tác nghiệp tại thực địa trong các tình huống thiên tai; an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, cơ sở giam giữ của lực lượng CAND. Phối hợp với lực lượng Quân đội, các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác CNCH, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định…

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên, CATP đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng Phòng nghiệp vụ, chức năng, Công an các quận/huyện.

Theo đó, CATP giao Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan giúp CATP; Ban Chỉ huy PCTT, TKCN, phòng thủ dân sự CATP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo các cấp theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông