Đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2009

21:15 25/12/2008

Trong 2 ngày 22 và 23-12, HĐND quận Lê Chân đã tổ chức kỳ họp thứ 11khóa XVII để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐND quận trên cácnhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008.
Năm 2008, kinh tế quận tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt 127% kế hoạch, chi ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, chỉ tiêu trên các lĩnh vực khác cũng chuyển biến theo chiều hướng tăng…

Năm 2009, quận Lê Chân xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội và cải cách hành chính. Từ đó đã nêu bật 7 giải pháp trọng tâm.

Theo đó, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm; từng bước thực hiện tin học trong quản lý nhà nước và phục vụ các yêu cầu của công dân; tập trung xóa, phá các tụ điểm về ma túy và vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

TG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông