Điều chỉnh danh sách đóng mới tàu cá theo NĐ 67

16:28 11/09/2017

UBND TP vừa ban hành quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 6-9-2017 về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách chủ tàu đóng mới tàu cá theo quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 26-8-2016 của UBND TP.

Một trong những con tàu được đóng mới theo NĐ67 đã đi vào hoạt động

Theo đó, thành phố phê duyệt điều chỉnh danh sách chủ tàu đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho ông Lê Văn Phúc thay thế chủ tàu là ông Lưu Đình Mạnh được phê duyệt tại quyết định số 1775 (cụ thể như sau: Ông Lê Văn Phúc, thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, được đóng mới 1 tàu vỏ thép, công suất dự kiến đạt 1200cv; hoạt động bằng nghề chụp mực trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển xa Việt Nam).

 Ngoài ra, các nội dung khác tại quyết định 1775 và danh sách kèm theo không thay đổi.

KC