Đổi mới GD&ĐT: Phải thực hiện có chiều sâu, chậm nhưng chắc

01:52 15/02/2014

 

Niềm vui đến trường
Niềm vui đến trường

Chiều 12-2, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND thành phố “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đến dự và chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT.

Dự thảo Chương trình hành động nêu cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của thành phố. Chỉ rõ sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục, tăng cường vai trò của Đảng và nhà nước đối với quá trình đổi mới GD&ĐT; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT: công tác quản lý, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GD, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá…; đặc biệt cần tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến. Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nhiều đại biểu cho rằng chương trình hành động cần phải bám sát thực tiễn của thành phố, đặt ra những mục tiêu cụ thể với từng cấp học để thực hiện. Trong đó, cần tập trung giải quyết khó khăn cho giáo dục mầm non và phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa của thành phố. Có ý kiến đề nghị cần có những giải pháp mạnh mẽ về chế tài, cơ chế để thu hút nhân tài, nhân lực cho GD-ĐT; tăng cường đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên cả về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Lê Khắc Nam khẳng định: Chương trình hành động cần tập trung vào những yếu tố cơ bản nhất của GD-ĐT là cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tổ chức thi cử và sách giáo khoa. Từ những tồn tại, vướng mắc xoay quanh 4 yếu tố trên, chương trình hành động cần đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Phó chủ tịch nhấn mạnh, việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của thành phố phải được thực hiện có chiều sâu, chậm nhưng chắc và yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Chương trình hành động để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy.

HT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông