Giải ngân gần 1.600 tỷ đồng qua hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

15:28 07/09/2017

Thời gian qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng đã tích cực chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố thực hiện công tác kết nối ngân hàng và doanh nghiệp.

Qua 7 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đã tổ chức 13 hội nghị với tổng số tiền cam kết cho vay trong hội nghị là 1.240 tỷ đồng, doanh số giải ngân trong 6 tháng đầu năm là 1.577 tỷ đồng cho 130 khách hàng.

Được biết, chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp nhằm mục tiêu tập trung triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Từ chương trình, các doanh nghiệp được đáp ứng nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hải Phòng.

Bùi Hạnh