Giao quyền tự chủ cho Bệnh viện Việt Tiệp

18:26 18/01/2017

UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 43/QĐ-UBND về việc quy định cơ chế tự chủ của Bệnh viện Việt Tiệp. Theo đó, kể từ ngày ký ban hành (10-1-2017), Bệnh viện Việt Tiệp được giao quyền tự chủ tài chính thuộc nhóm 2, là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cùng với đó, bệnh viện được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, nhân sự, tài chính và các mức giá, phí dịch vụ.

Có thể nói việc giao quyền tự chủ cho các bệnh viện được coi là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện. Tại Hải Phòng, ngành Y tế thành phố cũng đang xây dựng đề án mô hình thí điểm tự chủ ở một số bệnh viện.

HT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông