Hải Phòng có 20 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện

16:06 25/11/2020

Triển khai chương trình OCOP, tính đến nay, toàn thành phố đã có 5 quận, huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện với 31 sản phẩm. Kết quả cho thấy, 20 sản phẩm đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, huyện An Dương có 13 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao; huyện Tiên Lãng có 1 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao; huyện Thủy Nguyên có 1 sản phẩm đạt 3 sao; huyện Kiến Thụy có 1 sản phẩm đạt 3 sao; huyện Cát Hải có 6 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 3 sao và quận Dương Kinh có 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã tổ chức tiếp nhận, kiểm tra 22 hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp thành phố. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 3 sản phẩm để hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp thành sản phẩm đặc thù, thế mạnh theo Chương trình OCOP thành phố Hải Phòng năm 2020. Đồng thời cùng với việc tổ chức kiểm tra điều kiện để hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND đối với 4 tổ chức, cá nhân; ngành cũng tổ chức các hội nghị triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hải Phòng 2021-2025.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông