Hải Phòng phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023

16:18 31/03/2023

Sáng 31-3, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị

     Tới dự có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35) thành phố; Cầm Thị Lai, Phó vụ trưởng Vụ các trường Chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia  Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương…

          Đồng chí Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố đề nghị Ban chỉ đạo 35  các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực triển khai cuộc thi; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023, huy động các lực lượng bám sát định hướng, tích cực hưởng ứng, lan toả cuộc thi, tham gia dự thi với những tác phẩm sắc bén, mang tính thời sự, có chất lượng, tính chiến đấu cao.   

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu

    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; mở chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          Năm 2022 Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát động, tổ chức triển khai rộng rãi, quy mô, bài bản cuộc thi trên địa bàn thành phố, được ghi nhận và đánh giá cao. Hải Phòng vinh dự là một trong 15 cơ quan, đơn vị, địa phương được Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương trao giải thưởng tập thể xuất sắc. Đặc biệt, trong đó 2 giải cá nhân (1 giải khuyến khích, 1 giải tác giả cao tuổi nhất) được trao cho cụ Nguyễn Đình Yên (tác giả 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng).

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Nguyễn Kim Pha phát biểu

          Với nhiều nội dung mới, cuộc thi  năm 2023 sẽ là cơ hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

       Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,  đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng, tiến tới hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

          Cùng với đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá 13 và cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị

       Thể lệ cuộc thi nêu rõ, với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả,nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

     Với các tác phẩm dạng phát thanh-truyền hình-video clip, mỗi tác giả-nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

         Ban Chỉ đạo sẽ trao: 1 giải Đặc biệt; 3 giải A; 5 giải B; 8 giải C; 10 giải Khuyến khích.

      Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo cuộc thi trao tặng 10 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả là đoàn viên thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

      Đối với tập thể, Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải tập thể xuất sắc (tập thể có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt và có ít nhất 11 tác phẩm được Ban Tổ chức cuộc thi trao giải B trở lên).

        Giải thưởng cho tác phẩm

- Giải Đặc biệt: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Cúp lưu niệm và 3.000.000đ (Ba triệu đồng);

- Giải A: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp và 2.000.000đ (Hai triệu đồng);

- Giải B: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp và 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng);

- Giải C: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp và 1.000.000đ (Một triệu đồng);

- Giải Khuyến khích: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp và 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng);

- Giải Triển vọng: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp và 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

- Mỗi tập thể đạt giải xuất sắc được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Cúp lưu niệm và 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15-6-2023 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Trường Chính trị Tô Hiệu, số 1 Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

                                                                                                                                                       Hồng Thanh

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông