Hiệu quả phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13:48 28/04/2023

Trong những năm qua, phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở, cũng như sự hưởng ứng tham gia từ phía các tổ chức, cá nhân giúp hoạt động sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu; tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố có bước phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại.

Ngày càng nhiều sáng kiến chất lượng được công nhận

Sáng kiến là kết quả của hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được ý nghĩa, hiệu quả sáng tạo và lợi ích hiện hữu của các sáng kiến đó, năm 2022, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 1-4-2022 và tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện chủ đề năm 2022, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho phù hợp đến từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Chỉ tính riêng năm 2022 vừa qua, Sở KH&CN đã tiếp nhận đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố cho 113 sáng kiến của lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (năm 2021 là 80 sáng kiến), 49 sáng kiến của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện (năm 2021 là 28 sáng kiến); đồng thời tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố cho các sáng kiến. Qua đó, trong năm vừa qua đã có 79 sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; 44 sáng kiến của 7 quận, 6 huyện, 5 Sở, ban, ngành được công nhận (tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2021).

Các sáng kiến được công nhận trong 2 năm gần đây ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đã khẳng định phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thành phố đã được quan tâm và lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và đời sống xã hội thành phố; nhiều sáng kiến có chất lượng tốt đã được áp dụng và triển khai nhân rộng trên toàn thành phố như sáng kiến của các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Sở giao thông Vận tải, Sở KH&CN... Đặc biệt, hưởng ứng chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, với quyết tâm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở từng địa phương và trên toàn thành phố, các sáng kiến của các Sở, ban, ngành, quận, huyện năm 2021, 2022 hướng tới sự tập trung nghiên cứu, áp dụng vào một số lĩnh vực như: chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách chế độ công chức, công vụ, tài chính... Các sáng kiến này đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính mà Nghị quyết Đại hội đậi biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thức XVI, nhiệm kỷ 2020-2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, các sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo chính là những giải pháp thực tế về các hoạt động ứng dụng, vận dụng các tri thức khoa học, kỹ năng, kinh nghiệm mà người làm công tác dạy học đã tích lũy được vào trong công tác giảng dạy và giáo dục. Qua những đề xuất, những việc làm đổi mới cụ thể, cán bộ giáo viên có thể khắc phục những khó khăn mà chưa được giải quyết bằng những biện pháp thông thường trước đây, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, công tác quản lý giáo dục nói chung trên địa bàn thành phố.

Hiệu quả từ các hội thi sáng tạo kỹ thuật

Song song, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố, Sở KH&CN đã phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn tổ chức 4 Hội thi cho các đối tượng là người lao động, các nhà khoa học, quản lý, sinh viên và học sinh. Việc tổ thường xuyên tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật đã kích hoạt được phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đội ngũ các nhà nghiên cứu, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên và những người lao đọng; đồng thời cũng tạo ra những sản phẩm trí tuệ mang đậm dấu ấn của thành phố Hải Phòng, đóng góp thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng của thành phố.

Điển hình, thông qua các hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố, nhiều công trình đạt giải đã được gửi đi tham gia các Hội thi cấp quốc gia năm 2022 và đạt được các kết quả cao như: Phương pháp xử lý bụi lò luyện thép thu hồi kẽm sunfat của Công ty Tân Thuận Phong (giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2022); Ứng dụng bệnh án điện tử trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa quốc tế hải Phòng của PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2022); Sản phẩm trò chơi giải cứu thú cưng của nhóm tác giả Trường Tiểu học Minh Khai và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (giải Nhất Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18); Nghiên cứu kiến tạo Nam Cầu Kiền thanh khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn của nhóm tác giả thuộc Công ty cổ phần Shinec (giải Nhì Giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2022).

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN thành phố cho biết, những năm qua, phong trào Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại thành phố Hải Phòng đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động thành phố, nhằm động viên, khai thác tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên trong quá trình học tập, nghiên cứu và lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài những hiệu quả về kinh tế có thể đo lường được còn có những đóng góp về mặt xã hội của các sáng kiến trong lĩnh vực quản lý. Nhiều sáng kiến với các giải pháp tối ưu được áp dụng đã cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao độ tin cậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Năm 2023, Sở KH&CN thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố tới tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua và nâng cao hơn nữa chất lượng của các sáng kiến, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, góp phần đưa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung trở thành động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của thành phố.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích