Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn

17:30 06/01/2016

 

...
...

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2021 ngành NN&PTNT, sáng 5-1. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 2,41%, giá trị xuất khẩu tăng 2,625. Giai đoạn 2011-2015, bình quân tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 3,13%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI đề ra; giá trị sản lượng tăng bình quân đạt gần 4%...

     Đặc biệt, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình trên phạm vi cả nước đạt gần 852 nghìn tỷ đồng. Đến nay, cả nước đã có gần 1.500 xã đạt chuẩn NTM (đạt 16,5%), tăng 693 xã so với năm 2014, bình quân mỗi xã đạt gần 13 tiêu chí, có 15 huyện đã được công nhận chuẩn NTM...

     Tại Hải Phòng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được đẩy mạnh, đời sống người dân nông thôn ổn định, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn có nhiều khởi sắc. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của các xã trên địa bàn thành phố tăng từ 5,67 tiêu chí năm 2011 lên 14,5 tiêu chí hiện nay. Trong năm 2015, toàn thành phố đã có 41 xã cơ bản cán đích NTM...

     Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông thôn của nước ta đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất của một số ngành hàng, sản phẩm chưa cao, xây dựng NTM đạt kết quả chưa đồng đều, đổi mới tổ chức sản xuất còn chậm, đời sống của một bộ phận nông dân còn khó khăn...

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích toàn ngành nông nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Để đưa ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, Thủ tướng đề nghị: Thời gian tới, toàn ngành nông nghiệp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa thành tựu đã đạt được để nâng cao kết quả trong năm 2016, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém với tinh thần phấn đấu cao nhất, đạt kết quả tốt nhất trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ đã xác định để phát huy những lợi thế phù hợp với thị trường, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành nông nghiệp phải đặc biệt quan tâm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn; tập trung rà soát, cập nhât lại chiến lược, các đề án phát triển;  tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát, bổ sung cho hoàn thiện để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp về vùng nông thôn; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn; đẩy mạnh xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích