Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cắm phao tiêu khu vực di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên biển thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng

22:36 21/09/2022

Ngày 21-9-2022, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cắm phao tiêu khu vực di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên biển thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng. Cùng dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Kiến Thụy; Thủ trưởng, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy  báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy báo cáo tại Văn bản số 351/BC-UBND ngày 20-9-2022; Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng báo cáo tại Văn bản số 586/BC-UBND ngày 21-9-2022; CATP báo cáo công tác đảm bảo ANTT tại Văn bản số 685/PCLL-CAKT ngày 19-9-2022; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại Văn bản số 682/PA-ĐBP ngày 19-9-2022 và số 522/PA-ĐBP ngày 21-9-2022 và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận:

Thống nhất phương án cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ phao tiêu của UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng và thống nhất phương án đảm bảo ANTT của CATP và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, cụ thể:

Tại khu vực biển huyện Kiến Thụy (giai đoạn 1): thực hiện cắm 5 phao tiêu và dựng 4 nhà chòi bảo vệ phao tiêu bắt đầu từ ngày 22-9-2022 đến khi kết thúc.

Thời gian thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự kiến bắt đầu từ ngày 14-10-2022; quá trình thực hiện cưỡng chế sẽ đồng thời cắm phao tiêu xung quanh 4 mỏ cát trong khu vực khoanh định di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao (giai đoạn 1).

Tại khu vực biển huyện Tiên Lãng: thực hiện cắm 10 phao tiêu bắt đầu từ ngày 14-10-2022 đến khi kết thúc.

Thời gian thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự kiến bắt đầu từ ngày 14-11-2022.

 

Để đảm bảo quá trình cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ trên địa bàn huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: chỉ thực hiện việc cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ khi không còn người dân và phương tiện trong phạm vi khu vực di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng tiếp tục vận động, tuyên truyền đối với người thân có liên quan đến hoạt động nuôi ngao để tự nguyện thu hoạch và bàn giao lại mặt bằng cho địa phương quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND thành phố xin ý kiến Thường trực Thành Ủy, báo cáo UBND thành phố trước khi thực hiện cưỡng chế 15 ngày.

Thành lập tổ bảo vệ phao tiêu sau khi hoàn thành cắm phao tiêu, tổ chức bảo vệ 24/24 giờ trong ngày.

Giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng: thực hiện việc kiểm tra, đưa người và phương tiện ra khỏi khu vực cắm phao tiêu. Phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Thái Bình để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự khi thực hiện cắm phao, dựng nhà chòi bảo vệ phao tiêu tại khu vực huyện Tiên Lãng; xem xét, phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Tăng cường lực lượng, tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ phao tiêu; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về gây rối trật tự, lập hồ sơ ban đầu chuyển về CATP xử lý theo quy định.

Giao Công an thành phố phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ; phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng xử lý các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Phối hợp với Công an các tỉnh bạn có các hộ dân đang nuôi ngao trên địa bàn thành phố để nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo Công an các quận, huyện nắm bắt tình hình đối với các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng đảm bảo an ninh trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Giao Sở Công Thương, địa phương liên quan kêu gọi các Tổ chức Chính trị, xã hội trên địa bàn xem xét, hỗ trợ các hộ dân tiêu thụ sản phẩm ngao.

Các Doanh nghiệp khai thác cát trong khu vực biển di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại khu vực biển huyện Kiến Thụy - giai đoạn 1 đồng ý hỗ trợ 30 triệu đồng/1 ha diện tích nuôi ngao chồng lấn với các mỏ cát, với điều kiện các hộ dân tự thu hoạch, di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực chồng lấn trước ngày UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cưỡng chế.

Giao đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP, đồng chí Nguyễn Công Hiển, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng và Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy trực tiếp chỉ đạo công tác cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ tại khu vực biển huyện Kiến Thụy.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông