Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2022

10:53 03/07/2022

Sáng 3-7, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2022. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì Lễ khai giảng.

Quang cảnh hội nghị

Tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung của các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu khai mạc lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Đồng chí khẳng định việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 Kết thúc Lớp bồi dưỡng các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng quá trình học tập và tiếp thu các kiến thức cơ bản.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông