Kiến Thuỵ và An Lão quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 6

21:47 06/02/2013

Sáng 4-2, huyện ủy An Lão triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa 11, triển khai kế hoạch số 47-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW6. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quán triệt triển khai NQTW6 tại huyện An Lão
Quán triệt triển khai NQTW6 tại huyện An Lão

Như tin đã đưa, Hội nghị TW6 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-10 đến ngày 15-10-2012. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về: tình hình kinh tế xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác.    

Qua hội nghị này, huyện tập trung hướng tới nâng cao nhận thức của các cán bộ đảng viên, các cấp ủy đối với tinh thần các Kết luận, Nghị quyết TW6 đã được quán triệt. Từ đó nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần làm, thống nhất cao về ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện ở cấp, ngành, đơn vị, địa phương mình.

* Sáng 5-2, huyện ủy Kiến Thụy cũng tổ chức hội nghị với cùng nội dung trên, đồng chí Đặng Bá Cường, thư huyện ủy chủ trì hội nghị.


LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông