.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 703,4 triệu usd

Thứ Sáu, 18/06/2010, 08:15 [GMT+7]
.
Theo báo cáo của Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạchxuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 703,4 triệu USD, tăng 19,24%so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 36,3% kế hoạch năm.
Trong đó khối kinh tế trung ương ước 58,96 triệu USD giảm 19,1%; khối kinh tế địa phương 223 triệu USD, tăng 5,8%; khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 421,4 triệu USD, tăng 37,6%.

Tính riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 145,9 triệu USD, trong đó khối kinh tế trung ương 7,4 triệu USD, khối kinh tế địa phương 46,9 triệu USD và khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 91,6 triệu USD. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm: thủy sản 11,5 triệu USD, cao su 5,3 triệu USD, nhựa 42,6 triệu USD, dệt may 48,3 triệu USD, giầy dép 173,7 triệu USD, điện tử 39 triệu USD, thủ công mỹ nghệ 10,7 triệu USD, dây và cáp điện 92,3 triệu USD, hàng hóa khác 280 triệu USD.

MINH THẮNG
;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.