.
Hội nghị trực tuyến ngành NN&PTNT:

Bảo đảm VSATTP để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Thứ Hai, 13/02/2017, 09:27 [GMT+7]
.

 

.
.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch “Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp”, sáng 10-2, tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự hội nghị.

 Thực hiện “Năm cao điểm hành động về VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”, năm qua, cả nước có 50 tỉnh/thành xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Trong năm, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP đạt 91,68%, tăng 12,4%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại Hải Phòng, năm 2016, qua tổ chức kiểm tra, xếp loại chất lượng nông lâm thủy sản đối với 157 cơ sở, tỷ lệ cơ sở xếp loại A đạt 7,64%, loại B đạt 84,72%...

Năm 2017, ngành nông nghiệp cả nước phấn đấu 100% các tỉnh/thành phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn, công khai nơi bày bán cho người tiêu dùng. Đến cuối năm, phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng 10% so với năm 2016...

.
.

Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị: Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nhiệm vụ cụ thể, bám vào nhóm giải pháp đã ban hành. Bộ trưởng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Đặc biệt là chăm lo phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó, phải xác định bảo đảm VSATTP là nhiệm vụ, giải pháp xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại...

KC

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.