.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Năm, 02/03/2017, 09:26 [GMT+7]
.

 

Sáng 1-3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2016 và triển khai các hoạt động năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác tuyên truyền về nội dung cuộc vận động tạo sức lan tỏa, góp phần làm chuyển biến nhận thức, tâm lý người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội địa sản xuất.

 Năm 2017, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: tham mưu tiếp tục thực hiện các nội dung cuộc vận động và Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giai đoạn 2014-2020”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

 TC

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.