.
Mua bảo hiểm bắt buộc cho lao động xây dựng từ 100 triệu đồng:

Trách nhiệm của nhà đầu tư

Thứ Ba, 21/03/2017, 09:57 [GMT+7]
.

 

Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2017 quy định cụ thể quyền lợi của người lao động trên công trường
Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2017 quy định cụ thể quyền lợi của người lao động trên công trường

Kể từ ngày 1-3-2017, số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Đây là một trong những nội dung của Thông tư 329/2016 do Bộ Tài chính vừa ban hành về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo các chuyên gia, quy định này là tin vui với người lao động, bởi họ được quan tâm cụ thể, thiết thực hơn trong trường hợp không may gặp rủi ro trong tai nạn lao động...

Tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ

Với mục đích giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cũng như người lao động hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình, Thông tư 329 của Bộ Tài chính nêu rõ: bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Thông tư cũng nêu, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động. Nghị định cũng quy định rõ, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Chia sẻ rủi ro

Quy định mới về số tiền bảo hiểm đối với lao động trên công trường nhận được sự đồng tình của dư luận, nhất là những công nhân xây dựng. Anh Trần Quốc Cường, ở huyện Thủy Nguyên, một công nhân xây dựng chia sẻ: Vì hạn chế hiểu biết kiến thức pháp luật lao động nên từ nhiều năm nay anh không biết được quyền lợi, chế độ của những người lao động phổ thông.

Thông tin mới về số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường khiến anh rất vui mừng vì thấy được sự bảo đảm cụ thể về quyền lợi, chế độ đối với những công nhân như anh.

Trong khi đó, theo đại diện Sở Lao động thương binh và xã hội, trước đây, người lao động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là lao động phổ thông thường ít được quan tâm đến vấn đề bảo hiểm và quyền lợi của mình khi bị tai nạn lao động. Vì thế khi không may xảy ra tai nạn lao động, người lao động thường chỉ được chủ sử dụng lao động hỗ trợ một phần kinh phí, thậm chí nhiều trường hợp còn không nhận được sự hỗ trợ.

ới Nghị định 119/2015 của Chính phủ được ban hành, cùng Thông tư 329 hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy định mức bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, không chỉ giúp các doanh nghiệp, công ty xây dựng hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mà còn giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình khi làm việc trên các công trường.

“Thông tư đã tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm an toàn tài chính cho các chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng cũng như bảo vệ người lao động trực tiếp trên công trường thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro. Qua đó góp phần cùng chủ đầu tư khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục xây dựng công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Mặt khác, việc ban hành Thông tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng...”, vị đại diện này phân tích.

Theo tìm hiểu Thông tư 329 nêu rõ, khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm. Đối với bên mua bảo hiểm, phải lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc.

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, người mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định; thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất; cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó... Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, phải hướng dẫn và phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường, đồng thời xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm. Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải có văn bản giải thích lý do...

ĐỖ HIẾU

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.