Thứ hai, 26 Tháng 6, 2017 - 20:57

Chi cục Thuế quận Hải An: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Tạo: 14/06/2017 - 12:42

Nhờ tích cực áp dụng các giải pháp tăng cường rà soát, thúc đẩy các nguồn thu nhằm chống thất thu ngân sách, thời gian qua, Chi cục thuế quận Hải An đã trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về thu ngân sách trên địa bàn thành phố.

Theo Chi cục trưởng Chi cục thuế Đào Đình Bình, Chi cục thuế quận Hải An được phân cấp quản lý 1.630 doanh nghiệp với số thu năm 2017 phấn đấu đạt 701 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó thuế ngoài quốc doanh tăng 51,5% (số giao pháp lệnh 222 tỷ, chi cục phấn đấu đạt 244 tỷ cả năm).

Đây là nhiệm vụ khá nặng đặt ra đối với chi cục bởi so với năm 2016, số doanh nghiệp trên địa bàn tăng không nhiều, quy mô doanh nghiệp lại nhỏ nên thuế phát sinh tăng thêm không cao.

 Mặt khác, năm 2017, Chi cục thuế quận Hải An là một trong 3 đơn vị được thành phố giao tự chủ về tài chính. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, cán bộ công chức chi cục đã quyết tâm cao đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên phân tích, đánh giá dự báo công tác thu, xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng tháng, quý, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức triển khai quyết liệt công tác thu thuế từng tuần, từng tháng.

Chi cục còn gắn trách nhiệm được giao cho các đội thuế phường, sáp nhập đội quản lý nợ và đội kiểm tra để tăng chức năng cho các đội, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, nhờ vậy nhiều đội thuế phường đạt số thu cao như phường Đằng Lâm, phường Đằng Hải với nguồn thu chủ yếu từ các hộ kinh doanh và hoạt động xây dựng tư nhân.

Xác định các khoản thu từ đất mang lại rất lớn nên chi cục thuế quận đã rà soát tất cả nhà thầu vãng lai trên địa bàn, tăng cường thu tiền thuê đất và tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp pháp hóa các diện tích đất xen kẹt nằm trong quy hoạch. Chi cục còn tập trung chỉ đạo 2 đoàn chống thất thu thuế kiểm tra thuế tại các đơn vị (phấn đấu kiểm tra 210 đơn vị doanh nghiệp trong năm 2017); đôn đốc kê khai và nộp thuế điện tử; cử cán bộ thuế tăng cường tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ mà 4 tháng đầu năm 2017, Chi cục đã thu được 215 tỷ đồng tiền thuế các loại, bằng 33,74% dự toán pháp lệnh cả năm và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó có những khoản thu đạt mức cao như thuế tiêu thụ đặc biệt tăng gấp hơn 26 lần, tiền thuê đất tăng 143%, thuế nhà đất tăng 68%, thuế thu nhập cá nhân tăng 64%, thuế cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 62%...

Với những nỗ lực trong quản lý và tăng cường kiểm tra chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế, Chi cục thuế quận Hải An đang phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thành phố giao trong năm 2017 này.

Bùi Hạnh