Thứ hai, 26 Tháng 6, 2017 - 20:58

Quy định mức phí sử dụng cầu phao Đăng

Tạo: 08/06/2017 - 17:44

UBND TP vừa ban hành Quyết định 1298/2007/QĐ-UBND ngày 29-5-2017, quy định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng cầu phao Đăng (nối giữa hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo), do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường quản lý.

Theo quy định này, mức phí (đơn vị tính: đồng/lượt) đối với người đi bộ là 3.000 đồng; đi bộ có quang gánh hoặc xe đạp 4.000 đồng; người điều khiển xe máy, xích lô, xe đạp thồ có hàng 6.000 đồng; xe ô tô chở người dưới 10 chỗ 30.000 đồng; xe ô tô khách từ 10 đến dưới 24 chỗ 35.000 đồng, từ 24 đến dưới 32 chỗ 42.000 đồng, 32 chỗ trở lên 70.000 đồng; xe tải dưới 1 tấn có hàng 40.000 đồng, không hàng 27.000 đồng; xe tải 1 tấn đến dưới 3 tấn có hàng 75.000 đồng, không hàng 37.000 đồng/lượt; xe tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn có hàng 90.000 đồng, không hàng 50.000 đồng; xe tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn có hàng 130.000 đồng, không hàng 60.000 đồng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 7-6-2017.

LMT