Liên đoàn Lao động quận Kiến An: Phấn đấu thành lập mới 6 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh

21:00 05/03/2019

Năm 2018, Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch đề ra.

Công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt 100% KH; hướng dẫn ký lại Thỏa ước lao động đạt 133% KH; giới thiệu đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng đạt 101% KH; thu nộp quỹ ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đạt 153% KH...

 Phấn đấu trên 85% Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh

Đáng chú ý, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được đơn vị tập trung thực hiện ngay từ đầu năm. Nhờ đó, trong năm, đơn vị đã thành lập 8/6 Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước (đạt 133% KH), phát triển 616/550 đoàn viên mới (đạt 112% KH). Tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 400 cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở về công tác tài chính công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác nữ công. Hướng dẫn 6 Công đoàn cơ sở kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành do thiếu khuyết.

Năm 2019, đơn vị phấn đấu thành lập mới 6 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kết nạp 500 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 90 đoàn viên ưu tú để các cấp uỷ Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng CSVN; 80% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; trên 85% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa, xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích