MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

19:02 18/08/2021

Sáng 16-8, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (TCTV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tham dự hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại điểm cầu Hải Phòng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Trần Lưu Quang dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND TP, các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, Thường Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những năm qua, MTTQ Việt Nam, các TCTV đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng công tác tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai mạnh mẽ đã khơi dậy tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, cùng với việc chung tay, góp sức phòng chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới đa dạng, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam và các TCTV sẽ triển khai việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ động, tích cực xây dựng, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiếp theo thành công của Đại hội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết, hệ trọng, phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Ở đây, vai trò, vị trí, hoạt động của MTTQ Việt Nam, các TCTV là vô cùng quan trọng.

Để cụ thể hoá, sớm đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam, các TCTV cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam, các TCTV cần tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận.

Hai là, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Ba là, phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Bốn là, về công tác xây dựng nội bộ, MTTQ Việt Nam, các TCTV cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là nhiệm vụ then chốt để Mặt trận đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận. Đây là điều kiện, là đòi hỏi cần thiết, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là cực kỳ quan trọng...

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin tưởng và mong rằng: MTTQ Việt Nam, các TCTV nhiệm kỳ này sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa.

Qua đó, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích