Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần bảo vệ ANTT

16:39 16/07/2009

Chiều 14-7, các đơn vị thuộc khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậucần, Công an thành phố tổ chức giao ban công tác xây dựng lực lượng quýII-2009. Đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó giám đốc CATP dự và chủ trì hộinghị.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh PT
Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh PT

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP, hoàn thành toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, quản lý CBCS, chấn chỉnh kịp thời tồn tại thiếu sót, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2009 của Công an thành phố với mục tiêu “3 nâng cao”, gắn với thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, chương trình hành động “nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ công an nhiều hơn”, Chỉ thị 01, 02, Quy định 890/QĐ-PV11 của Giám đốc CATP. Phong trào thi đua ở các đơn vị được duy trì thường xuyên, có chủ đề cụ thể.

Điển hình là Phòng PV11 với phong trào “Nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu, đáp ứng hiệu quả công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, Phòng PX13: “Đổi mới phong cách làm việc, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cán bộ”, Phòng PV27 với phong trào “Khai thác hồ sơ giỏi, nhập thẻ thông minh nhanh, điện tử hóa hồ sơ tàng thư”; Báo An ninh Hải Phòng với phong trào “Tác phẩm hay, trình bày đẹp, hiệu quả công tác cao”… Trong quý, toàn khối có 16 lượt tập thể, 23 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; 24 lượt tập thể và cá nhân được biểu dương. Qua bình xét, 11/12 đơn vị đạt loại A.

Triển khai nhiệm vụ công tác XDLL quý III, các đơn vị tập trung thực hiện Chỉ thị 11/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2007-2010; tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng, giáo dục chính trị trong các đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai Kế hoạch số 384 của Giám đốc CATP thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác công an phường, thị trấn, đội, trạm trong CATP; làm tốt công tác bảo vệ lực lượng, công tác quản lý cán bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình CBCS để quản lý, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác, chiến đấu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện thắng lợi mục tiêu “3 giảm, 1 không”; tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đại tá Nguyễn Văn Sóng thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích công tác XDLL của các đơn vị đã đạt được trong quý 2, đồng thời yêu cầu, trong quý 3, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT thành phố. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần nắm chắc tư tưởng CBCS, tăng cường quản lý, đôn đốc, bố trí công tác cho CBCS hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để tạo động lực khuyến khích CBCS lập công; chăm lo tốt đến chế độ chính sách, đời sống cho CBCS để CBCS yên tâm công tác, đáp ứng được yêu cầu của công tác công an trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn thành phố, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trở thành Đơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới vào năm 2010.


THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông