Nghị định số 104/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

18:36 09/03/2023

Nếu như tại Điều 6 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (NĐ 104/2022/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước mà cụ thể là lược bỏ đi bản sao chụp sổ hộ khẩu và bản sao chụp sổ hộ khẩu của các cá nhân và hộ gia đình trong cộng đồng.

Thay vào đó là thông tin về số định danh cá nhân của các thành viên trong danh sách cộng đồng dân cư thôn nhận khoán thì Điều 7 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

          Cụ thể, Điều 7 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú.”.

Tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định: “1.Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú được cấp theo quy định của Luật Cư trú”.

Như vậy, tại Điều 7, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã bổ sung cụm từ “cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú đã được cập nhật thông tin” và thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú” thành “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích