Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đất trước Nhà nước

16:23 12/10/2014

Nếu như trước đây trách nhiệm của người sử dụng đất chỉ được đề cập tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì tại Luật đất đai 2013 đã hoàn toàn được “luật hóa” qua điều 6, 7, 8 và điều 12. Điều này thể hiện nhà nước chỉ rõ và nêu cao trách nhiệm của người sử dụng đất đối với nguồn tài nguyên quý giá này.

Cụ thể, những người sử dụng đất gồm: Người đứng đầu tổ chức, DN bao gồm cả tổ chức, DN nước ngoài; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố; người đứng đầu cơ sở tôn giáo; chủ hộ gia đình; cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người có chung quyền sử dụng đất hoặc đại diện cho nhóm người có chung quyền sử dụng đất.

Những tổ chức, DN và cá nhân trên (gọi tắt là người sử dụng đất) phải sử dụng đất theo các nguyên tắc sau: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người sử dụng đất đồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước nếu có những hành vi mà nhà nước nghiêm cấm như: lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; vi phạm quy hoạch, kế hoạch đã công bố; không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng, thực hiện các giao dịch về đất đai mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái, cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền sử dụng đất…

KO 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích