Những định hướng chính trị quan trọng trong 5 năm tới

16:31 19/07/2016

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong hai ngày 18 và 19-7, tại Trường chính trị Tô Hiệu, Ban thường vụ tổ chức hội nghị cán bộ thành phố, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ TP. Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.

Buổi làm việc chiều 18-7, hội nghị nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW truyền đạt những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội 12 của Đảng, thể hiện rõ đây là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010-2015); có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội 11 và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây; có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên mọi lĩnh vực; thể hiện những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

PGS-TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh: Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội 12 của Đảng sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới. Việc làm rõ những vấn đề đó sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung văn kiện, từ đó góp phần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đã thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 2 với các nội dung đã được thông qua: Quy chế làm việc của BCH TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra TW khóa 12; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021… và một số vấn đề quan trọng khác.

Hôm nay 19-7, hội nghị tiếp tục làm việc, thông qua và triển khai “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố”; thông tin kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố. 

                                                                                                                        LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông