Quận Đồ Sơn: Làm tốt công tác quản lý về du lịch

16:07 27/06/2018

Trong 6 tháng năm 2018, Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin đã làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, gia đình, thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Du khách về Đồ Sơn nghỉ dưỡng dịp cuối tuần

Theo đó, Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin & Truyền thông, Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận trong các lĩnh vực Du lịch, Văn hóa, Thể thao, Gia đình, Thông tin và Truyền thông.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm, tăng cường; công tác tuyên truyền về du lịch Đồ Sơn được tổ chức bằng nhiều hình thức, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch và con người Đồ Sơn đến với đông đảo nhân dân và du khách.

 Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp chào mừng các ngày lễ lớn của Quận, Thành phố, Đất nước; hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tại các điểm tín ngưỡng trên địa bàn Quận nhìn chung ổn định, lành mạnh, đúng quy định.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông