Quận đoàn Hồng Bàng: Chú trọng lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

15:49 17/02/2020

Năm qua, tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi (TTN), giai đoạn 2018 – 2022, các cơ sở Đoàn thuộc Quận đoàn Hồng Bàng đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Riêng Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và mở 3 lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị, thu hút trên 1.600 ĐVTN khối phường và trường học tham dự.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho TTN được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, dưới nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ TTN, như: tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hành quân về địa chỉ đỏ, thăm viếng Đền Liệt sỹ quận , nói chuyện truyền thống, các hội thi, cuộc thi...

Đáng chú ý, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã triển khai tới các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia cuộc thi trực tuyến: “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời di chúc theo chân Bác”; chỉ đạo cụm 5 phường trung tâm tổ chức diễn đàn “Nhớ lời di chúc - Theo chân Bác”, trưng bày ảnh, sách về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho TTN, Quận đoàn  tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với trên 30.000 tin bài, câu chuyện được đăng tải, chia sẻ trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội của các cơ sở Đoàn, ĐVTN. Trong đó, tập trung giới thiệu, biểu dương những hành động, nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy những giá trị nhân văn, định hướng lối sống cho TTN...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích