Quận đoàn Kiến An: Chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

14:41 06/06/2021

Thời gian qua, triển khai công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Quận đoàn Kiến An đã làm tốt công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chọn cử cán bộ Đoàn xuất sắc nhận các giải thưởng của Trung ương Đoàn.
Chú trọng kết nạp đoàn viên mới

Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội được đơn vị chú trọng. Trong năm 2020, Quận đoàn Kiến An đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội cho trên 200 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Đáng chú ý, công tác phát triển đoàn viên được đơn vị chú trọng. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận đã đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng tổ chức kết nạp đoàn viên tại các khu di tích, lịch sử đỏ trên địa bàn quận.

Theo đó, trong năm 2020, Quận đoàn Kiến An đã chỉ đạo mở 15 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho trên 1,3 nghìn thanh niên. Đồng thời tổ chức kết nạp 1,3 nghìn đoàn viên mới…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông