Quận đoàn Kiến An: Kết nạp 1.370 đoàn viên mới

15:22 17/03/2022

Thời gian qua, Quận đoàn Kiến An đã làm tốt công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.
Các trường học chú trọng làm tốt công tác kết nạp đoàn viên

Đơn vị đã chọn cử cán bộ Đoàn xuất sắc nhận các giải thưởng của Trung ương Đoàn. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội được chú trọng.

Trong năm 2021, Quận đoàn đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội thu hút 160 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội tham gia.

Công tác phát triển đoàn viên mới được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận đẩy mạnh. Năm 2021, Quận đoàn Kiến An đã chỉ đạo mở 15 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 1.385 thanh niên, tổ chức kết nạp 1.370 đoàn viên mới. Công tác quản lý, hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn và đoàn viên được đơn vị chấn chỉnh, đổi mới phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

KC    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông