Quận Dương Kinh 11 đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”

09:24 16/09/2018

Sáng 14-9, quận Dương Kinh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Lê Lương khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào

Trong hơn 2 năm thực hiện phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Dương Kinh đã có sự chuyển biến về nhận thức, chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng môi trường lao động văn hóa lành mạnh, dần tạo được tác phong làm việc văn minh, hiệu quả.

Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh-sạch-đẹp”, từng bước thực hiện kỷ cương, nề nếp công cụ và công tác cải cách hành chính.

Kết quả cụ thể, trong 2 năm toàn quận có 18 đơn vị đủ điều kiện về thời gian, có đăng ký liên tục 2 năm để được xét nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa, bao gồm 14 cơ quan và 4 doanh nghiệp, trong đó 11/14 cơ quan, đơn vị đủ điều kiện công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Trong thời gian tới để phong trào tiếp tục được thực hiện đạt kết quả tốt hơn, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, quận Dương Kinh làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đăng ký bình xét thực hiện phong trào có hiệu quả; xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời đưa chỉ tiêu xây dựng phong trào vào tiêu chí đánh giá, xếp loại và xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân cuối năm…

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào được biểu dương khen thưởng.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông