Quận Kiến An: Tiếp nhận 108 đơn thư, khiếu nại, tố cáo

15:57 16/02/2022

Thời gian qua, song song với việc triển khai hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, quân sự địa phương, quận Kiến An đã chú trọng làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Trong năm 2021, quận đã tiếp 88 lượt công dân, tiếp nhận 108 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 5 đơn tố cáo, 9 đơn khiếu nại, 94 đơn phản ánh, kiến nghị; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của quận là 30 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết 78 đơn. Địa phương đã giải quyết dứt điểm 58 đơn; 3 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý; 1 đơn khiếu nại đúng, số đơn còn lại đang được quận tiếp tục giải quyết.

Cùng với đó, quận đã tiến hành 6 cuộc thanh tra đối với 6 đơn vị về nội dung: thanh tra thu, chi tài chính theo kế hoạch (4 đơn vị), thanh tra trách nhiệm (1 đơn vị) và 1 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai của các hộ liên quan đến Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Đồng Tâm, phường Đồng Hòa; đã kết thúc thanh tra trực tiếp, ban hành kết luận đối với cả 5 đơn vị.

Đồng thời ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông