Quận Kiến An: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.959,38 tỷ đồng

10:00 16/07/2019

6 tháng qua, tình hình KT-XH trên địa bàn quận Kiến An tiếp tục duy trì, phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực quận quản lý ước đạt 244,38 tỷ đồng, bằng 51,09% KH năm, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,03%

Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.959,38 tỷ đồng, bằng 50,03% KH, tăng 20,03%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 521,02 tỷ đồng, bằng 50,02% KH, tăng 20,02% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 46,96 tỷ đồng, bằng 38,7% KH năm, bằng 91,44% so với cùng kỳ.

Địa phương đang triển khai đề án chuyển đổi diện tích sản xuất lúa năng xuất thấp kém hiệu quả sang sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong 6 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước của quận ước đạt 299,21 tỷ đồng, đạt 43% KH, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó có một số sắc thuế đạt chỉ tiêu khá. Chi ngân sách đáp ứng tốt các nhiệm vụ đột xuất, thường xuyên, phục vụ phát triển KT-XH quận.

Từ nay đến cuối năm, quận tiếp tục duy trì tốc độ phát triển KT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH năm. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách; trong đó chú trọng các khoản thu liên quan đến tiền sử dụng đất, đấu giá đất, thuế nhà thầu, thuế ngoài quốc doanh…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha